Bảng giá xe & khuyến mãi tháng 05/2023

Phiên bản Giá bán lẻ Ưu đãi cho khách hàng từ 05/2023
New Attrage MT

(Euro 5)

380.000.000 – Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (Trị giá 19.000.000 VNĐ)

– Camera lùi (Trị giá 2.500.000 VNĐ)

New Attrage CVT

(Euro 5)

465.000.000 – Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (Trị giá 24.000.000 VNĐ)

– Ăng ten vây cá (Trị giá 1.500.000 VNĐ)

New Attrage CVT Premium

(Euro 5)

490.000.000

– Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (Trị giá 25.000.000 VNĐ)

– Ăng ten vây cá (Trị giá 1.500.000 VNĐ)

Đơn vị: VNĐ

Phiên bản Giá bán lẻ Ưu đãi tháng 05/2023
AT Premium MY23 658.000.000 – 01 Camera toàn cảnh 360º (Trị giá 20.000.000 VNĐ)
AT MY23 598.000.000 – Gói hỗ trợ chi phí tài chính (Trị giá 15.000.000 VNĐ)
MT – CKD (Euro 4) 555.000.000 – Phiếu nhiên liệu (Trị giá 10.000.000 VNĐ)

– Camera lùi (Trị giá 2.500.000 VNĐ)

Đơn vị: VNĐ

Phiên bản Giá bán lẻ Ưu đãi tháng 05/2023
Xpander Cross MY23 698.000.000 – 01 Camera toàn cảnh 360º (Trị giá 20.000.000 VNĐ)

 

Đơn vị: VNĐ

Phiên bản Giá bán lẻ (VNĐ) Ưu đãi tháng 05/2023
2.0 CVT 825.000.000 – Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (Trị giá lên tới 42.000.000 VNĐ)

– Camera toàn cảnh 360o (Trị giá lên tới 20 triệu VNĐ)

2.0 CVT Premium 950.000.000 – Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (Trị giá lên tới 47.500.000 VNĐ)

– Camera toàn cảnh 360o (Trị giá lên tới 20 triệu VNĐ)

2.4 CVT Premium

(Chỉ áp dụng cho khách hàng dự án)

1.100.000.000

Đơn vị giá: VNĐ

Phiên bản Giá bán lẻ Ưu đãi tháng 05/2023
Diesel 4×4 AT

(Euro 5)

1.365.000.000 VNĐ – Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ

(Trị giá 68.000.000 VNĐ)

Diesel 4×2 AT

(Euro 5)

1.130.000.000 VNĐ – Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ

(Trị giá 57.000.000 VNĐ)

Gasoline 4×4 AT

(Chỉ áp dụng cho khách hàng dự án)

1.230.000.000 VNĐ
Gasoline 4×4 AT

(Xe chở tiền – Chỉ áp dụng cho khách hàng dự án)

1.390.000.000 VNĐ

Đơn vị: VNĐ

Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) Ưu đãi đặc biệt tháng 05/2023
4×4 MT

(Chỉ áp dụng cho khách hàng dự án)

690.000.000  
4×4 AT Athlete (Euro 5) 905.000.000 – Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (Trị giá 28.000.000 VNĐ)
4×2 AT Athlete (Euro 5) 780.000.000 – Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (Trị giá 23.000.000 VNĐ)
4×2 AT MIVEC (Euro 5) 650.000.000 – Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (Trị giá 19.000.000 VNĐ)

– Camera lùi (Trị giá 2.5 triệu VND)

 

Đơn vị giá: VNĐ